Kraina fantazji

Przedszkole Publiczne Nr 17 im. „Krainy Fantazji” we Włocławku ul. Wronia 9a. Czynne jest w godzinach od 6:00 do 16:30 od poniedziałku do piątku. Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego Nr 17.

BIP

OFERTA PRZEDSZKOLA NA ROK 2016/2017

Daj szansę swojemu dziecku!

Rodzicu! Przyjdź – Zobacz – Zapisz!

PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE –TO PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17, KTÓRE ZAPEWNIA:

 • 5 godzin bezpłatnie (8:00-13:00), pozostałe godziny tylko 1 zł za 1 godzinę, za drugie dziecko 0,75 zł za trzecie 0,50 zł. Dla rodziny posiadającej Kartę Dużej Rodziny opłata 0,25 zł.
 • brak opłat wpisowych,
 • bezpłatną opiekę logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną,
 • wszystkim dzieciom bezpłatną naukę języka angielskiego,
 • bogatą bazę dydaktyczną, gabinet logopedyczny, kolorowe i przestronne sale dydaktyczne, bezpieczny plac zabaw,
 • systematyczną współpracę z rodzicami uwzględniającą ich oczekiwania wychowawcze i opiekuńcze,
 • opiekę wykwalifikowanych pedagogów od 600 do 1630,
 • warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego predyspozycjami psychofizycznymi,
 • dni adaptacyjne dla nowych dzieci,
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem nowatorskich metod i form wspierania rozwoju dziecka,
 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole i wyrównanie szans edukacyjnych,
 • różnorodne zajęcia z dziećmi w tym rytmika
 • uczestnictwo w programach autorskich ekologicznych, prozdrowotnych, plastycznych, teatralnych, informatycznych i innych o zasięgu miejskim i ogólnopolskim,
 • codzienne zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • zdrową, domową kuchnię,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku dziecka w poszanowaniu jego praw,
 • ciekawą ofertę uczestnictwa w imprezach i uroczystościach lokalnych i miejskich,
 • wycieczki i inne atrakcje w ramach codziennych zajęć.

RODZICU! PRZEDSZKOLE BAWI, UCZY I WYCHOWUJE!