O nas

Przedszkole Publiczne nr 17 we Włocławku istnieje od 1972r., powstało z inicjatywy Ligi Kobiet Polskich we Włocławku. Od 1 września 1972 roku po raz pierwszy 140 dzieci przekroczyło próg przedszkola, rozpoczynając swoje ,,przedszkolne życie" pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 8 marca 1973r. odbyła się uroczytość nadania przedszkolu 17 imienia ,, 25-lecia Ligi Kobiet Polskich".Przedszkole w ciągu prawie 30 lat istnienia wpisało się w społeczność Włocławka dzięki pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz poprzez aktywną działalność w środowisku.Przez ten okres ponad 3tys przedszkolaków opuściło mury przedszkola. Przedszkolaków z ,,siedemnastki" nie brakowało na różnych uroczystościach, występach artystycznych, zawodach sportowych świadczą o tym wpisy do kroniki przedszkolnej i otrzymywane przez dzieci dyplomy.Do przedszkola uczęszczały dzieci matek pracujących we włocławskich zakładach. Pracą placówki kierowały Panie:Teresa Niedziałkowska, Ewa Kącka, Barbara Jędrzejewska, Daniela Jaworska, obecnie Bożena Malicka. Z dniem 21 marca 2005roku Przedszkolu Publicznemu nr 17 nadano imię ,,KRAINA FANTAZJI". Poprzez lata swojej działalności przedszkole zapewniło dzieciom aktywny rozwój, kształtowało wartości uniwersalne, poszanowanie tradycji, wychowanie do twórczości.